TrendsinAutoleasing

Er is de nodige drempelvrees maar de verschuiving van auto- naar mobiliteitsbeleid is een onomkeerbare trend. En dat mobiliteitsbeleid is vooral het domein van HR-managers. Milieu speelt in het bepalen van het beleid nauwelijks een rol. Kosten, uitvoerbaarheid en de tevredenheid van werknemers wel.

 

Dit zijn enkele conclusies uit het nieuwste 'Nationale Mobiliteitsonderzoek' van Fleet Support, adviesorganisatie op het gebied van fleetmanagement. Jaarlijks wordt dit onderzoek onder zo'n 125 middelgrote tot grote organisaties gehouden met als doel het vaststellen van trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit.

Zo'n belangrijke trend is de verschuiving van auto- naar mobiliteitsbeleid. Waarbij bijvoorbeeld het mobiliteitsbudget een belangrijke rol speelt. Het is een ontwikkeling die al enige tijd zichtbaar is, zegt Taco de Boer, directeur van Fleet Support. "De uitkomsten van het onderzoek zien we dan ook als bevestiging. Hoewel mobiliteitsbeleid in Nederland nog in de kinderschoenen staat en er bij veel organisaties nog sprake is van drempelvrees."

Raad van Bestuur

Mobiliteitsbeleid blijkt vooral een zaak van de afdeling P&O of human resources. Het wordt door de overige stakeholders beoordeeld op het kostenniveau, op marktconformiteit,
op uitvoerbaarheid en op medewerkertevredenheid. In tegenstelling tot fleetmanagement wordt mobiliteitsmanagement doorgaans dus op een hoger strategisch niveau binnen een bedrijf gezet. Daar hoort het volgens De Boer ook thuis. "Het vormgeven van mobiliteit is een strategisch vraagstuk. Meer dan fleetmanagement dat is. Een eindverantwoordelijke voor mobiliteitsbeleid zou dicht tegen de Raad van Bestuur of zelfs binnen de Raad moeten zitten."

Ander opmerkelijk gegeven: in de beoordeling van het mobiliteitsbeleid speelt de milieubelasting nauwelijks een rol van betekenis. Het gaat vooral om kosten, praktische uitvoerbaarheid en om de tevredenheid van de medewerkers. Toch spreken de respondenten uit het onderzoek de wens uit om hun beleid te vergroenen. Een populair voorbeeld hiervan is dat het aantal zakelijke kilometers gereduceerd wordt. Iets wat weer niet geldt voor het aantal woon-werkkilometers. Naast het beperken van de milieubelasting speelt imagoverbetering een belangrijke rol in de vergroening van het beleid.

Administratieve lastTaco de Boer

Naast de leaseauto worden er tegenwoordig vaak alternatieven geboden. Denk aan de NS Card. Maar het toekennen van een persoongebonden mobiliteitsbudget is de belangrijkste stijger. Deelnemers aan het onderzoek geven massaal aan dat zij het budget als toekomstige norm zien.
De reden waarom bedrijven het mobiliteitsbudget nog niet massaal aanbieden aan hun medewerkers komt voort uit de angst voor een toenemende administratieve last. En met een toenemende administratieve last bestaat de vrees dat het inzicht en overzicht in de medewerker gebonden kosten afneemt, terwijl hier juist behoefte aan is.

Het Nieuwe Werken wordt steeds populairder en bedrijven stimuleren hun medewerkers door de openingstijden van kantoren te verruimen en medewerkers krijgen de mogelijkheid de aanwezigheid naar eigen inzicht over de week te spreiden. Het faciliteren van medewerkers om thuis te kunnen werken blijft belangrijk maar lijkt minder populair te worden. "Dit vraagt van de bedrijven een aanpassing in de manier waarop medewerkers worden beoordeeld. Het sturen op aanwezigheid maakt plaats voor het sturen op output", aldus de toelichting van De Boer.

IFRS-regelgeving

Nieuw in het onderzoek van 2010 is het thema IFRS. Ofwel, wat zal de impact zijn van de nieuwe boekhoudregels? Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel van de organisaties onvoldoende inhoudelijk op de hoogte is van de wijzigende IFRS-regelgeving en de financieel-economische gevolgen die leasing na invoering van de wijzigingen met zich meebrengt. De wijzigende regelgeving zal volgens de respondenten niet direct tot een andere invulling van de vervoersmogelijkheden leiden.
Fleet Support verwacht echter dat de invoering van de nieuwe IFRS-regels juist zal leiden tot een heroverweging over de invulling van het mobiliteitsbeleid. De Boer: "Dit zal gaan spelen op het moment dat organisaties zich gaan realiseren, of zelfs ervaren, dat de solvabiliteit van de onderneming afneemt als gevolg van het vermelden van leaseverplichtingen op de balans. Organisaties zullen het beleid richten op een alternatieve invulling van de vervoersbehoefte van medewerkers. "


Alternatieven van de leaseauto
De helft van de deelnemers aan het mobiliteitsonderzoek beschikt alleen over een autoregeling. De andere helft heeft naast de autoregeling een mobiliteitsregeling of heeft de autoregeling uitgebreid naar een mobiliteitsregeling. Naast het beschikbaar stellen van een leaseauto, voor medewerkers met een ambulante status, worden gemiddeld vijf andere alternatieven naast de (lease)auto opgenomen in de mobiliteitsregeling. De populairste zijn achtereenvolgens:

1. Reiskostenvergoeding;
2. OV-abonnementen;
3. Poolauto;
4. Huurauto;
5. Mobiliteitsbudget;
6. Thuiswerkregeling.

De deelnemers geven aan dat zij in de toekomst de volgende modaliteiten willen gaan toevoegen aan de bestaande regeling:
1. Deelauto- of carpoolregeling;
2. (Elektrische) fiets;
3. Scooter of brommer.

De angst voor de toenemende administratieve last is de belangrijkste reden waarom bij 82% van de deelnemers het persoonsgebonden mobiliteitsbudget nog niet is ingevoerd. Andere redenen die worden genoemd zijn:
1. Onvoldoende toezicht op juiste toepassing door gebruikers;
2. Angst voor toenemend kostenniveau;
3. Implementatie is gestart of gaat op korte termijn starten.

FleetTalk

FleetTalk 03

 SBB

 

fleettalk 02

 

We hebben 108 gasten en geen leden online

Evenementen Kalender

Mei 2019
Z M D W D V Z
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

VNF Autorating

         Bericht aan Redactie

Quote van de dag

"Je kunt geen kennis vergaren zonder kennis te delen."
Traditional

We hebben 108 gasten en geen leden online