TrendsinAutoleasing

Vooral fleetmanagers van grote bedrijven (500+) zijn pessimistisch over de groei van hun wagenpark, blijkt uit de Fleet Barometer 2014. In tegenstelling tot de Europese collega’s zien de Nederlanders de komende jaren hun park eerder krimpen. Het mobiliteitsbudget blijkt daarentegen wel flink ingeburgerd. Bovendien maakt de mobiliteitskaart een flinke groei door en is outsourcing veelal de ‘uitdaging’ van het moment.

De Fleet Barometer is een jaarlijks internationaal onderzoek van het Corporate Vehicle Observatory. Dat is in 2002 opgezet door Arval maar opereert onafhankelijk. In de nieuwste versie zijn In 15 landen dit eerste kwartaal van 2014 tegen de 5000 fleetmanagers geënquêteerd van grote en kleine bedrijven. Speciaal voor de Nederlandse markt is er een samenvatting gemaakt met de meest opmerkelijke trends en ontwikkelingen.

Mobiliteitskaart

Een dergelijk onderzoek blijkt een goed ijkpunt te zijn als het gaat om het toetsen van ‘trends en ontwikkelingen’ die bijvoorbeeld in de media volop worden uitgemeten. Neem het mobiliteitsbudget. Een paar jaar terug had iedereen het erover, maar die bedrijven die ertoe overgingen, waren op één hand te tellen. Anno 2014 melden de wagenparkbeheerders van bedrijven met meer dan 100 werknemers er in meerderheid (65%) een te hebben. Al zijn er veel verschillende vormen mogelijk om handen en voeten te geven aan zo’n mobiliteitsbudget.

Van recentere datum is de aandacht voor ‘brede’ mobiliteitskaart. Ook hier zijn het vooral de grotere bedrijven (100+) die er iets in zien. “Die bedrijven hebben begrepen dat de mobiliteitskaart niet alleen tot een grotere werknemerstevredenheid en minder administratieve taken kan leiden, maar ook kan bijdragen tot een vermindering van de mobiliteitskosten. Bij kleine ondernemingen beperkt de perceptie zich echter meer tot alleen werknemerstevredenheid.” Aldus het rapport.

Met de auto van A naar B

Overigens vinden de geënquêteerde fleetmanagers de meest legitieme partner bij het beheer van de werknemersmobiliteit eerder een administratieve leverancier (zoals een leasemaatschappij) dan een gespecialiseerde leverancier (zoals een aanbieder van mobiliteitspassen).

Mobiliteitsbeleid blijkt vooral aan te slaan bij grotere bedrijven. V oor kleine en middelgrote ondernemingen (minder dan 100 werknemers) beperkt het begrip mobiliteit zich doorgaans tot 'met de auto van A naar B komen'. Bij deze kleinere bedrijven is er (nog altijd) weinig sprake van operationele lease. Voertuigen worden doorgaans vooral zelf gekocht.

Maar als er dan een auto moet worden uitgezocht, dan kijkt men, net als de grote bedrijven met leaseparken, vooral naar de total cost of ownership van een auto. Dat is het belangrijkste criterium, nog vóór het merk / de fabrikant en de koopprijs.

Outsourcing actief toepassen

Dan outscourcing. Nederlandse ondernemingen blijken in hoge mate ontvankelijk voor de verschillende argumenten voor outsourcing (besparing, prestatietoezegging, meten tevredenheid, delegeren taken, uitgebreide verslaglegging, ect).Het financiële argument zal zelfs de kleinste ondernemingen (minder dan 10 werknemers) overtuigen, aldus het rapport.

Maar ook hier zijn het vooral de grotere bedrijven die outsourcing actief toepassen. Niet alleen de ‘verslaglegging voor belastingdoeleinden’ wordt uitbesteed, ook andere werkzaamheden zoals 'elektronische facturering', 'verslaglegging van wagenpark-gerelateerde kosten ten behoeve van de loonadministratie' en 'het online verstrekken van prijsopgaven en plaatsen van orders' gaan de deur uit.

Operationele kosten

CO2-optimalisatie blijkt de aandacht te hebben van heel ondernemend Nederland. Ook dat wordt graag uitbesteed. “Grotere ondernemingen (100+) zullen ook interesse hebben in andere diensten, zoals 'communicatie met berijders om de operationele kosten te verminderen', 'beheer van het grijze wagenpark', 'administratie van de pool aan beschikbare auto's bij reservering' of 'advies betreffende het wagenparkbeleid’”, melden de onderzoekers van het CVO.

Momenteel heeft de helft van de ondernemingen een centrale afdeling voor het beheer van de mobiliteit en het reisgedrag van hun werknemers. Waarbij er bij grote bedrijven drie of meer personen voltijds bezig zijn om de administratieve taken die verband houden met de mobiliteit van werknemers te beheren.

Reële kosten per werknemer

De Fleet Barometer mag dan een aardige kijk geven op de praktijk van alledag ten aanzien van zakelijke mobiliteit. , er blijft een kloof tussen theorie en praktijk, schetsen de onderzoekers. Ondanks het feit dat binnen ondernemingen met meer dan 100 werknemers het belang van mobiliteit en de integratie van het mobiliteitsbeheer duidelijk wordt onderkend, merkt het rapport op dat de geënquêteerde wagenparkbeheerders zeer weinig belangstelling hadden voor de aan hen voorgelegde mobiliteit-gerelateerde diensten, zoals analyse van zakelijke reizen, implementatie van een intra- of extranet voor het boeken van reizen, een tool voor het beheer van de totale mobiliteit en de reële kosten per werknemer en een reiskaart voor werknemers.

FleetTalk

FleetTalk 03

 SBB

 

fleettalk 02

 

We hebben 558 gasten en geen leden online

Evenementen Kalender

April 2019
Z M D W D V Z
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

VNF Autorating

         Bericht aan Redactie

Quote van de dag

"Een goed herder scheert zijn schapen, doch vilt ze niet."
Tiberius

We hebben 558 gasten en geen leden online